• product-bg
  • product-bg

Garnet

  • Garnet

    Garnet

    Garnetхимиялык инерттүү, уулуу эмес металлдар жана кристаллдык кремний менен табигый продукт. Негизинен катары колдонулатжардыруучу абразивдер, чыпкалоочу чөйрө жана башка.